انواع ژل های موی تولیدی شرکت آرایشی و بهداشتی کندلوس

ژل طبیعی کتیرا


ژل سوپر قوی

ژل موی خیس

 

 

 


 

 

ژل قوی