شامپو گل سرشور

 

     درمان موثر شوره سر بخصوص شوره های چرب

      نرم کننده و براق کننده